thumbnail - Kỳ vọng chứng khoán phái sinh giảm áp lực khi ngày đáo hạn cận kề
Lan đột biến
Hà Nội

Kỳ vọng chứng khoán phái sinh giảm áp lực khi ngày đáo hạn cận kề

Theo HSC, với mức chênh lệch basis thu hẹp đáng kể cùng với số lượng hợp đồng mở qua đêm (OI) ở mức dưới trung bình 03 tháng gần đây cho thấy áp lực căng thẳng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác