thumbnail - Quy định trích dẫn nguồn và bài viết trên MXH VnReview

Quy định trích dẫn nguồn và bài viết trên MXH VnReview

- Thành viên được phép copy, sao chép, trích dẫn bài viết trên các trang báo chính thống của Việt Nam và quốc tế.

- Phải copy nguyên văn, không được chỉnh sửa, thêm bớt, xuyên tạc tiêu đề, nội dung.

- Bài viết phải ghi rõ nguồn, tên tác giả, và dẫn link nguồn đầy đủ.

- Không copy bài viết từ các trang mạng xã hội như Facebook, Tweeter,…

- Không copy bài viết từ các trang thông tin điện tử, bài viết chưa kiểm chứng rõ nguồn.

- Không copy các bài viết có tính chống phá nhà nước, đảng, chính phủ Việt Nam

- Các bài viết copy phải tuân thủ theo quy định về  bài viết của VnReview. Xem thêm mục Quy định về bài viết ở dưới

+ Quy định về bài viết

·        Không vi phạm pháp luật Việt Nam.

·        Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

·        Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

·        Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

·        Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

·        Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.

·        Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể trên cộng đồng VnReview.

·        Không thực hiện các hành vi có tính chất Spam bao gồm nhưng không giới hạn như bình luận, loan tin, nhắn tin…

·        Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

·        Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

·        Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của Thành Viên khác trên VnReview. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của thành viên khác.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác