thumbnail - Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố ký hiệu là gì? Toán 6
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố ký hiệu là gì? Toán 6

Số nguyên tố: Là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước (số chia hết) là 1 và chính nó. Tập hợp các số nguyên tố được kí hiệu là P,

Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố ký hiệu là gì? Toán 6 

2, 3, 5, 7 là các số nguyên tố.

Hợp số là một số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Ví dụ: Số 29 chỉ có 2 ước là 1 và 29 nên số 29 là số nguyên tố 

Số 12 có ước là 1; 2; 3; 4; 6; 12 nghĩa là có ước khác 1 và chính nó nên 12 là hợp số.

Xét bảng sau:

Số a

2

3

4

5

6

Các ước của a

1 ; 2

1 ; 3

1 ; 2 ; 4

1 ; 5

1 ; 2; 3 ; 6

Trong các số 2, 3, 4, 5, 6 ta thấy:

Số 2, số 3 và số 5 chỉ có 2 ước là 1 và chính nó; số 4 và số 6 có nhiều hơn hai ước.

Ta gọi các số 2, 3, 5 là nguyên tố, các số 4 và 6 là hợp số.

Lưu ý: 

Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất. Như vậy, trừ số 2, mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Nhưng ngược lại, một số lẻ chưa chắc là số nguyên tố.

Muốn biết một số tự nhiên lớn hơn 1 có phải là số nguyên tố hay không, ta phải tìm tập các ước của nó.

Những số: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23;... là những số nguyên tố. Có vô số số nguyên tố.

2. Các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Trước hết ta viết các số tự nhiên từ 2 đến 99, chúng gồm các số nguyên tố và hợp số. Ta sẽ loại đi các hợp số. Ta đã biết các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2, 3, 5, 7.

Giữ lại số 2, loại các số là bội số của 2 mà lớn hơn 2.

Giữ lại số 3, loại các số là bội số của 3 mà lớn hơn 3.

Giữ lại số 5, loại các số là bội số của 5 mà lớn hơn 5.

Giữ lại số 7, loại các số là bội số của 7 mà lớn hơn 7.

Các số còn lại trong bảng không chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn 10. Chúng là các số nguyên tố và được đóng khung trong bảng sau:

Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố ký hiệu là gì? Toán 6 

Ta được 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.

>> Tập hợp con là gì? Ký hiệu tập hợp con như nào?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác