thumbnail - Thiếu cát xây dựng trầm trọng, ĐBSCL làm gì để ứng phó?
Trường Sơn
Hà Nội

Thiếu cát xây dựng trầm trọng, ĐBSCL làm gì để ứng phó?

Thiếu nguồn cát xây dựng đã khiến nhiều công trình bị ngưng trệ, có khả năng không đạt tiến độ đề ra...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác