thumbnail - "Tôi không tin là hậu kiểm có thể kết luận thu hồi bằng tiến sĩ của một ai đó"
Liên Hương
Hà Nội

"Tôi không tin là hậu kiểm có thể kết luận thu hồi bằng tiến sĩ của một ai đó"

GDVN- Tiến sĩ Phạm Hiệp cho rằng, yêu cầu bài báo quốc tế như là một trong những sản phẩm đầu ra có thể coi là giải pháp khả dĩ cho công tác đào tạo tiến sĩ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác