thumbnail - Xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu là gì việc thu thập, thao tác và xử lý dữ liệu được thu thập để sử dụng theo yêu cầu.

Thu thập, thao tác và xử lý dữ liệu được thu thập để sử dụng theo yêu cầu được gọi là xử lý dữ liệu. Nó là một kỹ thuật thường được thực hiện bởi máy tính; quá trình này bao gồm truy xuất, chuyển đổi hoặc phân loại thông tin.

Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu phần lớn phụ thuộc vào những điều sau:

- Khối lượng dữ liệu cần được xử lý

- Sự phức tạp của các hoạt động xử lý dữ liệu

- Năng lực và công nghệ sẵn có của hệ thống máy tính tương ứng

-Kĩ năng công nghệ

- Hạn chế thời gian

Xử lý dữ liệu 

Phương pháp xử lý dữ liệu

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các phương pháp xử lý dữ liệu khác nhau.

- Lập trình người dùng đơn (Single user programming)

- Đa lập trình (Multiple programming)

- Xử lý thời gian thực (Real-time processing)

- Xử lý trực tuyến (On-line processing)

- Xử lý chia sẻ thời gian (Time sharing processing)

- Xử lý phân tán (Distributed processing)

Lập trình người dùng đơn

Nó thường được thực hiện bởi một người duy nhất cho mục đích cá nhân của mình. Kỹ thuật này phù hợp ngay cả với các văn phòng nhỏ.

Đa lập trình

Kỹ thuật này cung cấp cơ sở để lưu trữ và thực thi nhiều hơn một chương trình trong Bộ xử lý trung tâm (CPU) đồng thời. Hơn nữa, kỹ thuật lập trình nhiều lần làm tăng hiệu quả làm việc tổng thể của máy tính tương ứng.

Xử lý thời gian thực

Kỹ thuật này tạo điều kiện cho người dùng tiếp xúc trực tiếp với hệ thống máy tính. Kỹ thuật này giúp xử lý dữ liệu dễ dàng hơn. Kỹ thuật này còn được gọi là chế độ trực tiếp hoặc kỹ thuật chế độ tương tác và được phát triển dành riêng để thực hiện một nhiệm vụ. Đó là một loại xử lý trực tuyến, luôn được thực thi.

Xử lý trực tuyến

Kỹ thuật này tạo điều kiện cho việc nhập và thực thi dữ liệu một cách trực tiếp; vì vậy, nó không lưu trữ hoặc tích lũy trước rồi mới xử lý. Kỹ thuật này được phát triển theo cách giảm thiểu các lỗi nhập dữ liệu, vì nó xác nhận dữ liệu ở nhiều điểm khác nhau và cũng đảm bảo rằng chỉ những dữ liệu đã sửa mới được nhập. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng trực tuyến.

Xử lý chia sẻ thời gian

Đây là một hình thức xử lý dữ liệu trực tuyến khác tạo điều kiện cho nhiều người dùng chia sẻ tài nguyên của một hệ thống máy tính trực tuyến. Kỹ thuật này được áp dụng khi cần có kết quả nhanh chóng. Hơn nữa, như tên cho thấy, hệ thống này dựa trên thời gian.

Sau đây là một số ưu điểm chính của xử lý chia sẻ thời gian:

Một số người dùng có thể được phục vụ đồng thời

Tất cả người dùng có thời gian xử lý gần như bằng nhau

Có khả năng tương tác với các chương trình đang chạy

Xử lý phân tán

Đây là một kỹ thuật xử lý dữ liệu chuyên biệt, trong đó các máy tính khác nhau (được đặt từ xa) vẫn được kết nối với nhau với một máy tính chủ duy nhất tạo thành một mạng máy tính.

Tất cả các hệ thống máy tính này vẫn được kết nối với nhau bằng một mạng truyền thông tốc độ cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong giao tiếp giữa các máy tính. Tuy nhiên, hệ thống máy tính trung tâm duy trì cơ sở dữ liệu chủ và giám sát tương ứng.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác