Đây là bồn tắm 2.000 năm tuổi của Hoàng đế Nero. Nó được làm bằng đá porphyr, một loại đá


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top