Liệu Trung Quốc có khả năng chế tạo máy bay chiến đấu tiên tiến như máy bay chiến đấu tàng


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top