thumbnail - Xe thường bỗng chống hóa siêu xe

Xe thường bỗng chống hóa siêu xe

Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền. Sai lầm ở đây là không phanh tay. Cũng may mới chỉ hại đến hai cánh, chứ ở ngoài đường có người qua lại thì chẳng biết thế nào😢 

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác