Khi nào sử dụng Who, Whom, Whose mà không bị nhầm lẫn

Nếu sau chỗ trống là một mệnh đề, đại từ quan hệ cần sử dụng là Whom chứ không phải Who hay Whose.
Trong tiếng Anh, đại từ quan hệ được dùng với mục đích thay thế cho chủ thể đứng trước nó mà không làm thay đổi nghĩa của chúng. Who, Whom hay Whose là những đại từ tiêu biểu và thường xuyên được sử dụng trong dạng bài ngữ pháp.
Khi nào sử dụng Who, Whom, Whose mà không bị nhầm lẫn

Đại từ Who

Trong câu, Who trong mệnh đề quan hệ được sử dụng để thay thế cho danh từ chỉ người đứng trước nó và bản thân nó đóng vai trò như một chủ từ. Đôi khi nó cũng có thể được dùng để chỉ vật nuôi nhằm thể hiện sự thân thiết, yêu quý.
Ví dụ: Do you know the girl who is talking to Tom? (Bạn có biết cô gái đang đứng nói chuyện với Tom không?)
Trong câu trên, Who được sử dụng để thay thế cho danh từ The girl và đứng đằng sau nó là động từ to be is.
Đại từ Whom
Khác với Who, Whom được dùng như hình thức bổ túc từ và đứng đằng sau nó là một mệnh đề hoàn chỉnh.
Ví dụ: The man whom you met last night is a famous actor. (Người đàn ông mà bạn gặp tối qua là một diễn viên rất nổi tiếng.)
Lưu ý, trong một số trường hợp văn nói, Whom có thể được thay thế bằng Who hoặc That.
Ví dụ: The man whom I talked to yesterday is our new manager.
=> The man who I talked to yesterday is our new manager.

Đại từ Whose

Whose được sử dụng để thay thế tính từ sở hữu trong câu và đứng trước nó là một danh từ chỉ người.
Ví dụ: The boy whose cat went missing is reporting to the police (cậu bé, người có con mèo đi lạc mất đang trình báo cảnh sát.)
Lưu ý: đằng sau Whose không được sử dụng bất kỳ mạo từ nào.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top