OpenAI đã bổ nhiệm Paul M. Nakasone, tướng Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và cựu giám đốc NSA,

Christine May

Editor
Thành viên BQT
OpenAI đã bổ nhiệm Paul M. Nakasone, tướng Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và cựu giám đốc NSA, vào ban giám đốc.

Nakasone, lãnh đạo NSA từ năm 2018 đến năm 2023, sẽ tham gia Ủy ban An toàn và An ninh của OpenAI. Ông ta sẽ giúp cải thiện vai trò của AI trong an ninh mạng bằng cách phát hiện và ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa.

Việc bổ nhiệm ông diễn ra sau những lo ngại về văn hóa an toàn tại OpenAI.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top